• Vandaag besteld morgen verstuurd
 • Gratis verzending vanaf €150

9.5

Termes et conditions

Placeholder

Termes et conditions

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

INLEIDING

De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website en de overeenkomst tussen ons en u. In deze Voorwaarden zijn de rechten en verplichtingen uiteengezet van alle gebruikers (hierna: "u") en die van By Aicha (hierna te noemen: "ons" / "onze" / "we" ) met betrekking tot de goederen/diensten die worden aangeboden door ons, door middel van deze website of door middel van enige andere websites waarnaar we kunnen doorverwijzen. Voordat u klikt op de knop "KOPEN" om de bestelling te plaatsen, vragen wij u om deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door deze website te gebruiken of er een bestelling mee te plaatsen, stemt u ermee in dat u gebonden bent aan deze Voorwaarden. U kunt geen bestelling plaatsen als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden. 


De verkoop van goederen en uitvoering hiervan via deze website gebeurt door By Aicha, een Nederlandse eenmanszaak, gevestigd aan de Kruisstraat 162, 5612CN te Eindhoven in Nederland, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 64474925.

 

PRIVACYBELEID

Als u de website bezoekt, dan stemt u in met de verwerking van uw gegevens en verklaart u dat alle informatie en gegevens die u aan ons verstrekt correct zijn en met de werkelijkheid overeenstemmen.

 

SLUITEN VAN OVEREENKOMST

U kunt in het kader van de Online Shop afzonderlijke producten uit het aanbod uitkiezen en door aanklikken van de button "IN WINKELWAGEN” in een elektronische winkelmand plaatsen. Een voor u bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer u alle voor de verwezenlijking van de overeenkomst noodzakelijke gegevens hebt ingevoerd, hebt bevestigd dat u kennis hebt genomen van deze Algemene Voorwaarden en de betaling heeft verricht. Hiermee sluit u de koopovereenkomst met By Aicha op basis van de hier beschreven Algemene Voorwaarden. Totdat u deze button hebt aangeklikt, kunt u de bestelling en de gegevens bij uw bestelling te allen tijde wijzigen en corrigeren. Door een bestelling via de website te plaatsen, garandeert u dat u ten minste achttien jaar oud bent en wettelijk bekwaam bent om een bindend contract af te sluiten.

Nadat u uw bestelling hebt gedaan, ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw bestelling. Het Contract heeft uitsluitend betrekking op de producten waarvan we de bestelling hebben bevestigd in de "Bestelbevestiging". Deze Algemene Voorwaarden zijn u ook tijdens uw bezoek aan onze website aangeboden.

By Aicha kan de met u gesloten koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien een gedeelte van de bestelling of alle bestelde producten toch niet leverbaar blijken te zijn, ondanks dat op de website vermeld staat of stond dat deze producten op voorraad zijn. Dit kan voorkomen in het geval dat de voorraad na de bestelling alsnog leeg raakt, het product niet langer aangeboden wordt of er anderszins redenen zijn die de levering onmogelijk maken. U ontvangt van ons een e-mail indien dit geval zich voordoet. Indien de bestelling vooruitbetaald is, zal dit bedrag zo snel mogelijk worden overgemaakt op uw rekening. Deze bepaling doet niet af aan By Aicha haar andere wettelijk rechten de koopovereenkomst te ontbinden.

BESCHIKBAARHEID

Alle bestellingen voor producten zijn onderhevig aan de beschikbaarheid ervan en in dit opzicht behouden we ons het recht voor om u, in geval van leveringsproblemen of omdat producten niet langer in voorraad zijn, informatie te verstrekken over vervangende producten van gelijke of hogere kwaliteit en waarde die u kunt bestellen. Als u dergelijke vervangende producten niet wilt bestellen, dan betalen we al het geld dat u eventueel al heeft betaald terug.

We behouden ons het recht voor om te allen tijde welk product dan ook van deze website te verwijderen en/of materialen of inhoud van deze website te verwijderen of bewerken. Hoewel we alles in het werk stellen om altijd alle bestellingen te verwerken, kunnen er uitzonderlijke omstandigheden zijn waardoor we de verwerking van een bestelling moeten weigeren nadat we u een Bestelbevestiging hebben gestuurd. We behouden ons te allen tijde het recht voor om dit geheel naar eigen goeddunken te doen. We zijn niet aansprakelijk jegens u of enige andere derde partij vanwege het feit dat we een product van deze website hebben verwijderd, ongeacht of het is verkocht of niet, noch voor het verwijderen of bewerken van materialen of inhoud van deze website.

 

LEVERING EN VERZENDKOSTEN

Wij streven ernaar uw bestelling zo snel mogelijk aan u te leveren. Onder normale omstandigheden verzenden wij uw bestelling altijd de eerstvolgende werkdag. Indien dit niet het geval is dan zullen wij dit aankondigen op de voorpagina van onze webshop (bijvoorbeeld tijdens een zomerstop waarbij we een langere levertijd hebben).

Afhankelijk van de producten die u heeft besteld kan het voorkomen dat er een product niet op voorraad is en hierdoor een langere leveringstermijn heeft. Wij zullen u in dit geval hier ten allen tijde van op de hoogte stellen.

 

Wij hanteren de volgende verzendkosten:

Binnen Nederland: €5,95
Naar België: €5,95
Overige landen binnen Europa: €8,95
Internationaal: €19,95

Al onze pakketten binnen Nederland worden bezorgd door PostNL. U ontvangt dan ook altijd een track en trace code per mail na verzending van uw bestelling.

 

PRIJS EN BETALING

De prijs van de producten is de prijs die te allen tijde op onze website staat vermeld, behalve wanneer er sprake is van een kennelijke fout. Hoewel we ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat alle prijzen op onze website accuraat zijn, kunnen er altijd fouten plaatsvinden. Als we een fout ontdekken in de prijs van een of meerdere producten die u heeft besteld, dan informeren we u zo snel mogelijk en geven u de optie om de bestelling te bevestigen tegen de correcte prijs of deze te annuleren. Als we geen contact met u kunnen opnemen, dan wordt de bestelling behandeld als geannuleerd en als u al heeft betaald voor het/de product(en) dan ontvangt u een volledige terugbetaling. We zijn niet verplicht om het/de product(en) aan u te verkopen tegen de onjuiste (lagere) prijs (zelfs niet als we u al een Bestelbevestiging hebben gestuurd) als het duidelijk en onmiskenbaar is dat de prijs fout is en dat u dit redelijkerwijs had kunnen weten.

Betaling is mogelijk door middel van iDeal, PayPal, Bankcontact/Mistercash, SoFort banking of afhalen in de winkel.

Pas na ontvangst van de betaling wordt de productie ingepland.

 

RISICO- EN EIGENDOMSOVERGANG

Het risico voor de producten is uw verantwoordelijkheid vanaf het moment van levering. Het eigendom van de producten gaat alleen over op u wanneer we volledige betaling hebben ontvangen van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot de producten, inclusief leveringskosten, of na levering, mocht dit later zijn.

 

ANNULERING EN HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht om binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Dit betreft ook artikelen die zijn afgeprijsd.  Als een product niet aan uw verwachtingen voldoen en u deze wilt retourneren, dan dient u het product met alle geleverde toebehoren en in originele en goede staat aan ons te retourneren.

De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. U dient de goederen onverwijld na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons per mail op de hoogte stellen. U kunt een e-mail sturen naar: [email protected]. Vermeld hierbij duidelijk uw naam en ordernummer.

U kunt retourneren naar:
By Aicha
Kruisstraat 162
5612CN Eindhoven


Vermeld hierbij uw ordernummer en eventuele reden van retourneren. U kunt hierbij ook het retourformulier gebruiken dat geleverd is bij uw bestelling.

De kosten voor de retourzending zijn voor de klant. Indien u de volledige bestelling retour zend dan zullen wij ook de eerst betaalde verzendkosten retour storten.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Totdat er volledig is betaald blijven de geleverde producten ons eigendom.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De door ons geëxploiteerde website alsmede de gehele inhoud ervan, in het bijzonder teksten, foto’s, afbeeldingen, grafische voorstellingen, drukken, textieldesigns, films, presentaties, geluid, illustraties en eventuele software alsmede alle merken en/of modellen, in het bijzonder rechten van intellectueel eigendom, naam- en beeldrechten, merken en/of geregistreerde respectievelijk niet geregistreerde modellen, zijn alle door industriële eigendomsrechten beschermd tegen onrechtmatig gebruik. Voor ieder gebruik, behalve voor het uitzoeken en kopen van een artikel, is vooraf schriftelijk toestemming vereist van ons of, indien de desbetreffende rechten niet bij ons liggen, van de rechthebbende.

 

OVERMACHT

We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet of vertraagd uitvoeren van onze verplichtingen uit hoofde van een Contract als dit is veroorzaakt door gebeurtenissen die niet te wijten is aan onze schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komen (“Overmacht situatie”). Een Overmacht situatie bestaat uit elke handeling, gebeurtenis, uitblijven van een gebeurtenis, weglating of ongeval die of dat redelijkerwijs buiten onze controle ligt en bestaat in het bijzonder (zonder beperking) uit het volgende:

 • Stakingen, uitsluitingen van werknemers of andere industriële acties
 • Binnenlandse onlusten, oproer, invasie, terroristische aanval of dreiging van terroristische aanval, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging van of voorbereiding op oorlog
 • Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of ander natuurlijk onheil
 • Onmogelijkheid van het gebruik van transport per trein, boot, vliegtuig, wegvoertuig of andere openbare of particuliere transportmiddelen
 • Onmogelijkheid van het gebruik van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken
 • Besluiten, decreten, wetten, voorschriften of beperkingen van overheidswege
 • Een staking, fout of ongeluk bij een transportbedrijf, postbedrijf of een ander relevant bedrijf

 

Onze prestaties uit hoofde van een Contract worden opgeschort voor de periode dat de Overmacht situatie aanhoudt en voor de duur van deze periode zijn wij gerechtig de tijd voor het leveren van de prestaties te verlengen. We zullen redelijke inspanningen verrichten om de Overmacht situatie te beëindigen of een oplossing te vinden om onze verplichtingen volgens het Contract uit te voeren ondanks de overmacht situatie.

 

WIJZIGINGEN

We hebben het recht om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en te veranderen. U bent gebonden aan het beleid en de Voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u producten bij ons bestelt, tenzij een verandering van dit beleid, deze Voorwaarden of de Privacy beleid vereist is bij wet of door een overheidsinstantie, in welk geval de verandering ook van toepassing is op bestellingen die eerder door u zijn geplaatst.

 

TOEPASSELIJKRECHT

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens koopverdrag (CISG).

 

KLACHTEN
Indien u niet tevreden bent over een geleverd product wanneer dit defect is, gebreken vertoont of beschadigd is, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons. We zullen dan samen naar een geschikte oplossing zoeken.

Defecten die niet onder de garantie vallen:

 • Gebreken veroorzaakt door verkeerd of intensief gebruik.
 • Overmatige transpiratie.
 • Afgeven en verkleuring van kleding, sjaals of schoenen.
 • Het pillen (pluizen) van kleding.
 • Gebreken ontstaan door wassen of drogen.
 • Gebreken ontstaan door externe invloeden, bijvoorbeeld wrijving, scherpe voorwerpen of chemicaliën.
 • Artikelen die vanwege het model lichamelijke ongemakken veroorzaken, bijvoorbeeld zweten of blaren.

Al uw feedback en opmerkingen kunt u naar ons opsturen via ons webformulier of door te mailen naar [email protected]
 

 

 

 

 

Se connecter

Mot de passe oublié?

 • Toutes vos commandes et retours en un seul endroit
 • Le processus de commande est encore plus rapide
 • Votre panier est stocké, toujours et partout

comparer0

By Aicha 9.2 / - 485 Évaluations @ KiyOh
En visitant notre site, vous acceptez l'utilisation des témoins (cookies). Ces derniers nous permettent de mieux comprendre la provenance de notre clientèle et son utilisation de notre site, en plus d'en améliorer les fonctions. Masquer ce messageEn savoir plus sur les témoins (cookies) »